Iriddu waxay furan tahay   07:00

Sabti-Khamiis

Faaruqa  5:00 pm

Rarka qalalan (Dry load)                                 5:00 pm

Rarka qaboojiyaha(reefer load)                       5:00 pm

Bixida rarka  cabiran  (Out of Gauge load)     4:00 pm

 

MSC/CMA/SIMA MARINE Empty Returns soo celinta faaruqa: Alport Marine Terminal